Drodzy Rodzice,

Nasz żłobek DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH PROGRAMU „MALUCH+ 2021”

Utworzenie miejsc opieki w żłobku

Dofinansowanie: 125 600,00

Całkowita wartość: 157 000,00