PAKIET NIANIA

W naszym  żłobku istnieje możliwość opieki nad dziećmi również w weekendy i poza godzinami pracy żłobka. Godziny pobytu ustalamy indywidualnie. W ramach opieki weekendowej organizujemy aktywności z językiem angielskim, zabawy ruchowe i rytmiczne, aktywności sensoplastyczne, zabawy na świeżym powietrzu oraz wszelkie aktywności ogólnorozwojowe.

Koszt: 40zł/godzina zegarowa