Opieka i nauka przez zabawę naszą codziennością!

Na co dzień inspirujemy się i czerpiemy z Pozytywnej Dyscypliny i Porozumienia bez przemocy. Jesteśmy w trakcie certyfikacji placówki, oznacza to, że realizujemy program wychowawczy oparty o potrzebę przynależności, znaczenia i bezpieczeństwa, jaką mają dzieci. 

Respektując w sposób szczególny prawa dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli, skupiamy się na pozytywnym wyznaczani reguł i uczeniu dzieci tego, co uznajemy za ważne, czyli: kompetencji społecznych, empatii, samokontroli, motywacji, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia. Prócz sfery emocjonalno – duchowej dzieci, dbamy o ich prawidłowy wielopłaszczyznowy rozwój motoryczny, językowy, zmysłowy i ruchowy. Wszystkie zajęcia, które prowadzimy są dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych naszych Maluchów. W naszym żłobku prowadzimy zajęcia: LOGOSENSOSMYKI, multisensoryczne, plastyczne, logopedyczne, ruchowe, muzyczne, językowe, bajkoterapeutyczne oraz rozszerzające słownictwo.